Christoffer Gøye og Birgitte Bølle

06.01.2013
Christoffer Gøye til Avnsbjerg d. 1584 og Birgitte Bølle f. 1532 d. 1595 samt søn Mogens Gøye. ca. 1580-89 Roskilde stift